Marita Ukkola

Vireyttä ja hyvinvointia ravinnosta

Vireys ja jaksaminen ovat tärkeitä teemoja kiireisessä arjessa. Näihin voidaan vaikuttaa monilla tavoin, mutta yksi tärkeimmistä on hyvä ja riittävä ravinto. Kun ravitsemus on kunnossa, on helpompi jaksaa panostaa muihinkin terveyttä edistäviin asioihin, kuten liikuntaan. Tästä webinaarista saat mahtavat eväät terveellisempään syksyyn. Lue lisää.

Liput

Sarjaliput edullisemmin

Webinaarin sisältö

Tässä webinaarissa Marita Ukkola käsittelee vireyteen liittyviä asioita ravitsemuksen näkökulmasta. Vireyteen voidaan vaikutta monilla asioilla ja sillä on hirveän iso merkitys: Väsyneenä tehdään heikompia päätöksiä, ollaan ärtyneempiä ja unohdellaan helpommin asioita. Vireydellä on iso rooli työpaikkojen ilmapiiriin ja johtajien päätöksiin.

Elämässä on aina välillä hektisiä ajanjaksoja, jolloin tuntuu, ettei omasta hyvinvoinnista ja ravinnosta ehdi pitämään huolta. Näillä valinnoilla on kuitenkin iso merkitys kokonaisuuksien kannalta. Kun kiire kasvaa ja stressitekijät nousevat, on huomattu että vatsaoireet lisääntyvät. Vatsaoireet taas vaikuttavat laajasti hyvinvointiimme ja jaksamiseemme. Näin nopeasti on kierre syntynyt. Webinaarissa pohdimme näitä asioita ja sitä, voimmeko omilla ravintovalinnoillamme vaikuttaa suoranaisesti jaksamiseemme ja sitä kautta työssämme menestymiseen. Tiedossa siis kokonaisvaltainen paketti ravinnon merkityksestä hyvinvointiij, vireyteen ja jaksamiseen.

Tämä webinaari sopii sinulle jos:

Tarvitset lisää energiaa arkeesi, ja haluat kokeilla sitä paremman ravinnon kautta

Sinusta tuntuu, että ”kaikki on jo kokeiltu”, mutta ei ehkä kuitenkaan satsattu hyvään ravitsemukseen

Marita Ukkola

Marita Ukkola keskittyy Heltissä yritysten ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä laillistettuna ravitsemusterapeuttina että työterveyshoitajana. Maritalla on pitkä kokemus työterveyshuollon alalta työterveyshoitajana ja ravitsemusterapeuttina toimimisesta sekä sairaanhoidosta. Heltissä hän vastaa ravitsemusosaamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta niin yritystasolla kuin myös antaa yksilöohjausta ravitsemukseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Maritan kiinnostuksen kohteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hän tekee mielellään ennaltaehkäisevää työtä hyvinvoinnin parantamiseksi. Ravitsemuksen puolella Marita pyrkii hyväksyvään ja jokaiselle itselleen räätälöidyn kokonaisuuden muodostamiseen huomioiden tutkimuksiin perustuvat suositukset ja ohjeet.

UP Heltti –webinaarit

Yhteistyössä Heltti Oy:n kanssa toteutettava kokonaisvaltaista hyvinvointia, jaksamista ja työn iloa vahvistava webinaarisarja.

Webinaarisarjat

7000+
Valmennustuntia
5000+
asiakasta
4,6+
Palautteemme keskiarvo
10+
Valmentajaa