Kirsti Lonka

Oivaltavan oppimisen psykologia

Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikkeen tehokkaaseen oppimiseen liittyy oivaltamista. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta. Tule mukaan webinaariin ja opi oppimaan oivaltaen! Lue lisää.

Liput

Sarjaliput edullisemmin

Webinaarin sisältö

Opimme joka päivä jotain uutta. Tietoa tulvii puhelimen, tabletin tai tietokoneen näytölle. Luemme, kuuntelemme, keskustelemme ja saamme kiinni uusista ideoista. Miten osaamme hyödyntää nämä vaikutteet omassa arjessamme? Miten varmistamme, että tieto muuttuu "oleelliseksi tiedoksi" eli muuttaa toimintaamme käytännön tasolla?

Webinaarin vinkkien avulla hyödynnät uudet ideat tekemisen tasolla! Tutkimme yhdessä elinikäistä oppimista, oman osaamisen kehittämistä ja oman piilevän potentiaalin löytymistä. Opimme mikä oppimisessa on keskeistä. Saamme kuulla vinkkejä, joiden avulla opimme itse parhaiten ja autamme muita oppimaan.

Oivaltava oppiminen ei ole rakettitiedettä, vaan aivan yksinkertaisia perusperiaatteita, joita työelämän eri tilanteissa voi noudattaa. Oivaltavan oppimisen periaatteet auttavat käynnistämään tehokkaan työskentelyn, tukemaan sen edistymistä ja arvioimaan, mitä yhdessä on saavutettu ja mihin suuntaan pitäisi lähteä eteenpäin. Tällaisia taitoja voimme kaikki opettaa ja oppia!

Tämä webinaari sopii sinulle jos:

Haluat oppia oppimaan tehokkaammin

Jalkautat hyvät uudet ideat tekemisen tasolle, vahvistat työmarkkina-arvoasi ja työsi mielekkyyttä.

Tahdot rakentaa oppimista ruokkivaa ilmapiiriä aktiivisesti

Luoda turvallisen ilmapiirin itsellesi, työkavereillesi ja läheisillesi tutkia, hämmentyä ja oivaltaa uutta.

Uskot pystyväsi vielä oppimaan uutta

Pieniä oivalluksia voi tapahtua koko ajan. Arkiluovuus on jokaisen ulottuvilla.

Kirsti Lonka

Kirsti Lonka on psykologian tohtori ja kansainvälisesti suosittu luennoitsija, joka tunnetaan mm. psykologiaa käsittelevistä radion ja tv:n opetusohjelmista. Hänellä on laaja kirjallinen tuotanto, mm. oppikirjoja, tieteellisiä artikkeleita, kongressiesityksiä, kolumneja, kirjan lukuja ja lehtiartikkeleita. Uudet oppimismenetelmät sekä opiskelijoiden oppiminen ja kehittyminen ovat koko uran ajan olleet hänen tutkimuskohteitaan. Luennoitsijana Kirsti on rento, hauska ja selkeä. Hän onnistuu kiteyttämään tutkimustiedon helmet kuulijoilleen niin, että niitä voi heti soveltaa omaan elämäänsä.
Kirsti nimitettiin nykyiseen tehtäväänsä kasvatuspsykologian professoriksi Helsingin yliopistoon heinäkuussa 2005. Hän toimii myös vierailevana professorina Etelä-Afrikassa ja Taiwanissa. Aiemmin hän on toiminut lääketieteen pedagogiikan professorina ja oppimiskeskuksen johtajana Karoliinisessa Instituutissa, Tukholmassa. Vuosituhannen taitteessa Kirsti johti lääketieteen koulutuksen opintouudistusta tehtävässään Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Pedagogisen yksikön johtajana. Tuona aikana kehitettiin lääkäreiden vuorovaikutusopinnot sekä siirryttiin ongelmalähtöiseen oppimiseen.

UP Tie Tähtiin -webinaarit

Ainutlaatuinen, tunteita kutkuttava, ajatuksia herättävä ja yhteisöllisyyttä vahvistava sarja, puhujina kotimaiset viihteen, tieteen ja työelämän tähdet.

Webinaarisarjat

7000+
Valmennustuntia
5000+
asiakasta
4,6+
Palautteemme keskiarvo
10+
Valmentajaa